مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

بایسته های وقف از منظر فقه و حقوق

معرفى اجمالى: «بایسته های وقف از منظر فقه و حقوق»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از عبدالرضا اصغری و حسین نصرتی میباشد. ساختار: در ابتداى اثر، مقدمه آمده است، پس از آن، متن اثر در چهار بخش ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر عناوين متعددى است.همچنین در انتها فهرست منابع آورده شده […]

بررسی فقهی وقف پول

معرفى اجمالى: «بررسی فقهی وقف پول»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از دکتر تقی ابراهیمی سالاری، دکتر سید مهدی نریمانی زمان آبادی و سید محمد سید حسینی می باشد. ساختار: در ابتداى اثر، سخن ناشر و مقدمه آمده است، پس از آن، متن اثر در سه فصل ارائه شده كه هر فصل مشتمل […]