1

آیا نذر، انفاق و خرج کردن برای سید الشهداء سابقه دارد، و همچنین بردن غذا در سفر زیارتی کربلا مورد تأیید است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.