0

چرا در زیارت ناحیه مقدسه نامی و یا اشاره‌ای از حضرت عباس(ع) نیامده در صورتی که ایشان باب الحوائج کربلایند؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.