0

چرا در زیارت حضرت علی اکبر که در زیارت امام حسین(ع) است، از کلمه ولی الله استفاده شده است؟ مگر ولی الله فقط خطاب به معصومین بکار برده نمی‌شود؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.