0

پدر بزرگ حقیر حدوداً هفتاد سال پیش باغ انگوری را وقف کرده‌اند و چند سال پیش از دنیا رفته‌اند و فعلاً این موقوفه در اختیار پدر من می‌باشد ، که به خاطر ضعف توان احیاء آن را ندارد و اگر همینطوری بماند خراب می‌شود و از بین می‌رود و دیگر کسی به اجاره آبادش نمی‌کند ، و مسئولیت نمی‌پذیرد آیا می‌توان این باغ را فروخت و پولش را به تشکیلات امام حسین(ع) بدهند یا نمی‌توانند بفروشند ، خواهشمندم حکم مسأله را بیان فرمائید.

ضمناً متذکر می‌شوم که ایشان با زبان آذری وقف کرده اند و با صیغه مخصوص اداء نکرده اند بلکه گفته اند من این باغ را وقف کردم تا هر چقدر درآمد داشته باشد صرف مخارج امام حسین (ع) بشود.

مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.