0

نذر کرده‌ام که ۱۵ بار سوره بقره رو بخوانم:

۱-میشه ترجمه سوره بقره رو بخونم؟
۲-این نذر خیلی سنگینه و متاسفانه وقت ندارم. هیچ راهی نداره که این نذر رو انجام ندم؟

مرجع تقلید: آیت الله وحید خراسانی

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.