0

نذر کرده‌ام نماز شب بخوانم، اما در دوران پریود که نمی‌توانم نماز بخوانم. آیا می‌توانم به جای آن نیم ساعت قرآن بخوانم یا باید بعداً قضای نماز شب را بخوانم؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.