0

نذری کرده ام که شک دارم که اون رو به زبان گفتم یا در دلم بیانش کردم. تکلیفم چیست آیا عمل به آن واجب هست؟ هم چنین حدود یکی دو سال پیش نذری کرده بودم که همیشه نماز هامو کامل اول وقت بخوانم ( هنوز فعلاً حاجتم مستجاب نشده ) ولی الان فهمیده ام که عمل به این نذر رو شاید نتونم همیشه کامل انجام بدم. می تونم این نذر رو تغییر بدم؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.