0

مغازه هایی وقف در کنار خیابان وجود دارد که در چند سال اخیر ما وقفیات آنرا مستقیم به مسجد پرداخت میکردیم حال به اداره اوقاف مراجعه کردیم و گفتند که اعیانی آن پرداخت نشده است ما هم مدرک محکمی نداریم که اعیانی آن متعلق به ما می باشد در صورتی که ساختمان ساخته شده آن کلنگی و قدیمی است و در قدیم پدر بزرگ به خود اداره اوقاف پرداخت میکرده و قبوض آن موجود است و حتی کنتور برق قدیمی هم دارد.
حالا چه راهی پیشنهاد می‌کنید؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.