0

در بسیاری از زیارت‌ها، از جمله زیارت وارث و اربعین این تعبیر آمده: «انّی بِکُمْ مُؤْمِنٌ وَ بِإِیَابِکُمْ مُوقِنٌ بِشَرَائِعِ دِینِی وَ خَوَاتِیمِ عَمَلِی‏»، معنای «بشرایع دینی و خواتیم عملی» چیست؟ و چه ارتباطی با بخش قبلی زیارت دارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.