0

مزرعه چند ده هکتاری است که نزدیک به صد سال قبل قسمتی از آن توسط عمه پدرم وقف شده است، ولی در حال حاضر با توجه به تلاش پدرم بسیار گسترش یافته است.

با توجه به اینکه پدرم قبل از فوتش وصیت کرده که درآمد آن به مادرم برسد ولی برادر بزرگ ما سرخود رفته و مزارع را جمع کرده و می گوید پدر نباید چنین وصیتی می کرد، و جهت بستن دهان دیگران سالیانه مبلغ بسیار ناچیزی به مادر می دهد که اصلا با درآمد آن قابل مقایسه نیست.

  1. آیا تمام مزرعه وقفی محسوب می شود؟ و چقدر از آن را می توان فروخت؟
  2. آیا با شکایت امکان برگشت درآمد به نفع مادر می باشد یا خیر؟
این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.