0

مادر بنده حالشون خیلی بد بود. من نذر کردم اگه خوب شد و ازبیمارستان مرخص شد یه گوسفند یا بره قربونی کنم .الان به لطف خدا حالشون بهتره و مرخص شدند. با دامداریها تماس میگیرم. قیمت گوسفند زیاده. راستش اون موقع فکرنمیکردم اینقدرباشه. الان میشه جایگزین بکنم نذرمو مثلا با چیزی غیر مالی مثل صلوات و … یا یه حیوون ارزونتر؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.