0

مادرم ۸ ساله به رحمت خدا رفته پدرم میخواست خونه رو وقف کنه منو از خونه بیرون کرده الان با دایی زندگی میکنم حقوقم کفاف اجاره خونه ای رو نمیده آیا من میتونم از طریق قانون اقدام کنم؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.