0

شخصی باسکولی را وقف کرده که اهالی روستا مجانا توزین ـ خود را ترازو کنند ـ کنند ولی الان ترازوی برقی آمده و باسکول از حیز انتفاع خارج شده و قابل تبدیل به برقی نیست وظیفه متولی چیست؟

مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی سیستانی(مدظله)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.