0

سالها پیش نذری کردم که باید استمرار یابد اما مدت آن مشخص نبوده همچنین بخاطر ندارم که آیا طبق صیغه نذر عمل کردم یا نه، من فقط برای مدتی کوتاه آن نذر را ادا کردم.
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.