0

زمینی در یک روستا به همسرم به ارث رسیده و ایشان نیز مبادرت به ساخت و ساز در این مکان کرده‌اند. بعضی از روستاییان می‌گویند این محل قبرستان است و عده‌ای نیز می‌گویند اینجا محل دقیق قبرستان نیست (کسی آگاهی از وقف بودن یا نبودن این زمین ندارد) ولی اکنون هیچ استفاده‌ای مبنی بر قبرستان نمی‌شود و بیش از سی سال است که باغ میوه می‌باشد اکنون چه حکمی دارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.