0

برای بهره‌برداری بهتر از زیارت حضرت امام حسین(ع)؛ در سفر به کربلا چه نکات و آدابی را قبل و در حین سفر خوب است که انجام دهیم؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.