0

دختری هستم که سه ماه است آقا پسری به خواستگاری بنده آمده و تمام شرایط ازدواج ما فراهم شده و خانواده ها رضایت داده اند و ما هم بشدت به هم علاقه مند هستیم چون از هر نظر مناسب ازدواج باهم هستیم. در مرحله ی آخر که خانواده ی من مقدار و نوع مهریه را مشخص کردند-خانواده ی پسر رضایت دادند اما خود اقاپسر چون پنج سال پیش نذر کرده که از جانب خودش مقدار مهریه ی دختری که در آینده میخواهد با او ازدواج کند را تعیین کند و باید ۱۴سکه مهرش کند. الان میگوید چون نذر کرده ام میترسم گناه شود و اگر بخواهد نذرش را ادا کند، ازدواج ما بهم میخورد.
پسر نمیتواند از جانب خودش از حق شرعی دختر یعنی مهریه، نذر کند.
چون خانواده ی من چیز دیگری از او نخواسته اند به همین دلیل اگر مهریه را نپذیرد ازدواج ما از طرف خانواده ی من بهم میخورد و ما واقعا نمیخواهیم از هم جدا شویم چون هردو مؤمن و اهل خدا و اسلام هستیم، زودتر میخواهیم محرم شویم به نیت آنکه باهم به خدا نزدیکتر شویم.
با این شرایط که پسر نمیتواند بر نذر پنج سال پیش خود عمل کند و مقدار مهریه را از جانب خودش برای دختر بالاجبار ۱۴سکه تعیین کند و قطعا ازدواج برهم میخورد.آیا عمل کردن به چنین نذری جایز هست؟

مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.