0

بنده کافی نت داشتم. و چند سالی نذر کرده بودم دهه محرم هر چه درآمد داشته باشم نذر دیگ امام حسین کنم و مبلغ درآمد این دهه را به آن جا هدیه می کردم. اما از بهار کافی نتم را جمع کردم و کلا بستم. بعد از چند ماهی در جایی بعنوان شاگرد مشغول به کار هستم. تکلیف چیست؟
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی امام خمینی(قدّس سرّه)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.