0

بعضى افراد براى اماکن مشکوکى نذر مى کنند (مانند قدمگاه هاى منسوب به امیر مؤمنان(علیه السلام) سپس آن را در خیرات در آن محل مصرف مى کنند آیا این کار جایز است؟ مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.