0

اگه عهدی با خدا ببندیم که به فرض مثال ۴۰ روز یه عبادت خاصی انجام بدهیم اما وسط ۴۰ روز شکسته شود گناه ای صورت گرفته و یا کفاره ای دارد؟
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.