0

اگر کسی در مقدار نذر شک کند. حکمش چیست؟ مثلا کسی نذر کرده صلوات بفرستد ولی شک دارد چند عدد باید بفرستد.
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.