0

اگر شخصی نذری کند و پیش از ادای نذر از دنیا برود گناهی بر گردنش است؟ وظیفه وارثان نسبت به آن نذر چیست؟
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.