0

اگر شخصی برای ترک گناهی تنبیهی برای خود بصورت نذر در نظر بگیرد مثلاً ده روز روزه پشت سرهم و در آن ده روز هر روز صد رکعت نماز بخواند، آیا نذر او قبول است؟ و در صورت عدم توانایی در انجام آن نذر چه حکم شرعی برای او وجود دارد؟
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مدظله)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.