0

با سلام. در زیارت عاشورا اگر روز عاشورا نباشد به جای «هذا یوم» چه بگوییم؟ (و اگر بتوان به جای عبارت مذکور از عبارت دیگری استفاده نمود، سوال این است که آیا این با تغییر ادعیه مأثوره از ائمه طاهرین(ع) و از بین رفتن اثر اصلی آن منافاتی ندارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.