0

در حدیثی آمده است: «کَانَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ع) رُبَّمَا یَأْتِی الْقُبُورَ لَیْلاً»؛ (مجموعه ورّام، ج ۱، ص ۲۸۴). آیا این منافات با مکروه بودن زیارت قبور در شب ندارد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.