0

نذر داشتم اگه بچه‌ام سالم بدنیا بیاید انگشتری که داشتم و مشخص شده بود را به حرم امام رضا(ع) بدهم، ولی حالا انگشتر دو ماه قبل از به دنیا آمدن بچه گم شد، تکلیف چیست؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.