0

آیا گفتن «بسم‌الله‌ الرحمن ‌الرحیم» در آغاز ادعیه و زیارات، نوعی کم و زیاد کردن دعا یا زیارت محسوب می‌شود؟ (همانگونه که عده‌ای به میل خود و یا تقلید از دیگران، در زیارت عاشورا، ذکر یا اباعبدالله را سه مرتبه تکرار می‌کنند.)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.