0

این حدیث از یحیی مازنی در کدام کتاب آمده است: مدت زیادی همسایه امیر المؤمنین علی(ع) در مدینه بود و گفته که هیچ صدایی از زینب(س) نشنیدم و هرگاه می‌خواست برای زیارت قبرش جد بزرگوارش خارج شود حضرت علی(ع) در مقابلش راه می‌رفت. شرح حال یحیی مازنی را هم می‌خواستم بدانم.

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.