0

بسم الله الرحمن الرحیم. من هنوز برایم ابهام هست که این چه نذری بود که ایشون داشتند به نظر شما این نذر با عقل جور در میاد؟ واقعاً عقل می پذیرد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.