0

آیا می شود برای زمان اعتکاف از تهران به مشهد رفت و نذر روزه اعتکاف کرد و فقط ۴ روز در مشهد ماند؟
مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.