0

آیا از پول هر ماه، یک مقدار معین به یک شخصی وقف نمودن صحیح است؟ مثلاً این‌که بگویم: از پولی که هر ماه می‌گیرم ۵۰ منات به فلان شخص خواهم داد؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.