0

آیا جایز است در قنوت یا رکوع و سجده نماز، قسمتی از یک دعا یا زیارتنامه را خوانده شود؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.