0

۱-آیا می‌توانم یک سوم از خانه ملکی خودم را هر چند مشاع است و قابل تفکیک هم نیست، مگر با فروش آن که عملاً برایم مقدور نیست، برای ابد وقف خیریه کنم؟ و وقف نامه‌اش را هم خودم با رعایت احکام وقف، از جمله چگونگی کار و انتخاب متولی و بازرس در زمان حال و در نسلهای بعد، بنویسم و ازهمه اولاد و همسرم هم به عنوان شاهدان وقف و انجام صیغه وقف گواهی بگیرم، درحالی که همگی ما علاقمند به انجام کار در زمان حیات من و همسرم هستیم، و نمی‌خواهیم موضوع به عنوان وصیت پس از مرگمان باشد، زیرا می‌خواهیم از انجام عمل صالح در حیات و نه در ممات بهره ببریم؟ ۲- اگر جایز است، آیا می‌توانیم در آن خانه سکونت داشته باشیم؟ ۳- آیا عوائد وقف را می‌توانیم خودمان تعیین کرده (مثلاً بابت وقف ماهی صد هزار تومان بدهیم) و پول آن را به مصرف وقف برسانیم؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.