0

آیا غسل زیارت برای زیارت مزار حضرت معصومه (س) وارد شده است؟ آیا نماز زیارت برای ایشان وارد شده است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.