0

آیا در سفرهای زیارتی در مورد طول دوره زیارت هر یک از معصومان(ع)، مدت معینی مشخص شده، و یا این‌که باید زیارت کرد و زود به وطن برگشت؟ آیا اساسا درباره زندگی در شهرهای مقدس سفارشی شده است؟

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.