0

۱-آیا خرید و فروش قبر (محل دفن اموات) جایز است؟ ۲- آیا می‌شود یک مساحت از زمین را به سه نفر برای دفن سه میت بفروشند با ساختن قبرهای سه طبقه؟ ۳- آیا می‌شود زمینی را ابتدا برای دفن میّت به بازماندگان اموات بفروشند و با آنها شرط کنند که پس از دفن، این قطعه از زمین، وقف صحن مسجد یا امامزاده می‌گردد؟ (لطفا منبعی در مورد مستحبات ساخت آرامگاه مسلمانان ارائه کنید).

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.