0

با تغییر کاربری زمین های وقفی چه می کنید؟ انجام چنین تغییراتی چه حکمی دارد؟ اخیرا اعلام شده که سازمان اوقاف با کسب مجوزهای قانونی، اجازه تغییر کاربری اموال وقفی را از مراجع قانونی کشور دریافت کرده است. این درحالی است که مکررا در اسلام تأکید شده برخلاف وصیت کسی که دستش از دنیا کوتاه شده، حتی اگر از بستگان شخص وفات یافته باشد، کسی مجاز نیست مالی را که وقف شده، به تصرف درآورد یا آن را برای کاربری دیگری اختصاص دهد.

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.