0

آیا با پول موقوفات و نذورات امامزاده ها می‌توان ماشین به نام وقف و یا امامزاده خرید و آن را در اختیار اداره اوقاف قرار داد تا استفاده نماید؟ آیا می توان کارمند و کارگر امامزاده و یا موقوفات که حقوق  بگیر وقف و امامزاده می باشد به صورت تمام وقت در اختیار اداره اوقاف باشد؟

مرجع تقلید: حضرت آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله)

این پرسش را به حالت منتشر شده تغییر داد.