مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

راه های ارتباطی

جهت ارسال پیام به مدیریت مجموعه و یا ارائه پیشنهادات و انتقادات خود نسبت به عملکرد مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت می توانید از طریق شماره تلفن های زیر و فرم تماس، با ما در ارتباط باشید.


مدیر مسئول: دکتر عبدالرضا اصغری
آدرس: مشهد مقدس، حرم مطهر، صحن هدایت، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
تلفن های تماس: ۰۵۱۳۸۸۶۶۵۹۵
کدپستی: ۱۹۷۸۶۱۳۷۵۶
ایمیل: info@vaqfrazaviuni.ir