مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

رسانه ها، واقفین را به سمت وقف های نوین و مطابق با نیازهای روز جامعه سوق دهند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با تاکید بر رسالت رسانه ها و خبرنگاران در ترویج فرهنگ وقف در جامعه، خواستار تلاش بیشتر رسانه به جهت دهی موقوفات به سمت نیازهای روز جامعه و تحقق وقف نوین شد.

وقف در حوزه علم و فناوری از نیازهای مهم جامعه امروز است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوه در نشست تخصصی با مدیران جهاددانشگاهی گفت: نیاز به وقف در حوزه علم و فناوری به منظور توسعه فعالیت های دانش بنیان از نیازهای مهم جامعه امروز است.

ترویج فرهنگ وقف کتاب و کتابخانه نیاز جامعه امروزی است.

معاون پژوهش حوزه های علمیه گفت: در حال حاضر در کتابخانه‌های حوزوی کمبودهای فراوانی مشهود است ازاین‌رو درخواست داریم تا مراجع عظام تقلید نسبت به مسئله وقف در راستای کتاب و کتاب‌خوانی مسائلی را مطرح کنند.