مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

بررسی لزوم نیاز سنجی در حوزه وقف

برای بررسی نیاز سنجی در حوزه وقف نیاز به دقت از چند منظر متفاوت داریم: ۱- بررسی دارایی های موجود در حوزه وقف در کشور. ۲- نیاز سنجی کلان و کلی در سطح کشور. ۳- نیاز سنجی در محدوده شهر و استان. ۴- نیاز سنجی در زمینه هایی که تا به حال وقفی صورت نگرفته […]

ضرورت ترویج فرهنگ وقف در زمینه های نو و مورد نیاز جامعه به ویژه حوزه سلامت

رییس کل سابق دادگستری خراسان شمالی در همایش استانی یاوران وقف و تقدیر از واقفین خیر اندیش بیان داشت: باید موقوفات با توجه به نیازهای امروزی جهت دهی شوند و اگر وقف جامع در حوزه توسعه بهداشت و درمان اتفاق بیفتد و نهادینه گردد، طی چند دهه آینده نیاز نیست از بیت المال برای سلامت […]

تاکید بر وقف‌های مشارکتی و نیاز به آن در حوزه های مختلف

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه وقف‌های مشارکتی یکی دیگر از سیاست‌های اوقاف می باشد، اظهار کرد: حمایت از سرمایه گذاران ،خیران و واقفان در دستور کار اوقاف است.