مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

وقف در حوزه سلامت نیاز روز جامعه است.

رئیس شبکه بهداشت شهرستان رودان گفت: بهترین کار را می توانند واقفین و خیرین در این حوزه انجام دهند چرا که واقفین عزیز در گذشته کمک کردند، خواهشمندم این وقف ها را به سمت بهداشت ، سلامت و درمان سوق دهند چرا که نیاز روز جامعه است.

نیاز به وقف جدید در حوزه مسائل درمانی و اجتماعی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان گفت: بیشترین نیات واقفان در استان کرمان در تعزیه و مراسم مرتبط با امام حسین علیه السلام است که البته علاوه بر آن مسائل فرهنگی، اقتصادی، درمانی، اجتماعی و … را نیز شامل می شود اما امروز نیاز ما بیشتر به وقف در مسائل درمانی و اجتماعی است.

نیازمندی های حوزه وقف اجتماعی در خراسان جنوبی

معاون دادستان عمومی و انقلاب اسلامی بیرجند گفت: نیازمند وقف آسایشگاه، مکان برای مراکز درمان معتادان، خانه برای خانواده های بی سرپناه و ساماندهی متکدیان، وقف برای تامین بازتوانی کودکان معتاد و کنترل آسیب های زنان خیابانی هستیم.