مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

هیئت اندیشه ورز در عرصه وقف تشکیل شود.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها به تشکیل هیئت اندیشه ورز در عرصه وقف اشاره کرد و گفت: باید برای تحقق ولایت مداری و برخی نگرانی های مقام معظم رهبری که عنوان می شود در موقوفات آورده شود، هیئت اندیشه ورز در عرصه وقف تشکیل شود.

وقف مشارکتی، عرصه سهیم شدن همگان در موقوفات

وقف مشارکتی عرصه ای است که در آن امکان ایجاد موقوفه های جمعی و اشتراکی با مشارکت همه افراد جامعه با هر سطح درآمدی فراهم می شود و فراگیر شدن آن می تواند گره خیلی از مشکلات را در جامعه باز کند.