مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

به دنبال وقف‌های جدید برای کاهش آسیب‌های امروز جامعه هستیم.

رضا معممی مقدم با اشاره به برنامه سازمان اوقاف و امور خیریه در جهت حرکت به سمت وقف های جدید گفت: با توجه به این که جامعه امروز به سمت مدرنیته حرکت می کند نیازهای جامعه متفاوت شده و وقت آن است که با توجه به نیازهای امروز جامعه به سمت وقف های جدید حرکت […]

افراد می توانند در تمامی عرصه های موردنیاز، وقف مشارکتی داشته باشند.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه هرمزگان با تاکید بر اینکه برای وقف کردن نیاز به سرمایه زیادی نیاز نیست، گفت: افراد می تواند در تمام عرصه های که نیازمندی وجود دارد وقف مشارکتی داشته باشند.

ظرفیت فرهنگ و هنر در تبلیغ عرصه‌های مختلف وقف بکارگیری شود.

معاون سابق فرهنگی هنری سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه فرهنگ و هنر ابزاری مهم برای شناساندن عرصه‌های وقف است،گفت: باید ارزشمندی وقف در غالب هنر به تصویر کشیده شود تا اهمیت آن در اذهان عمومی جلوه‌گر شود.