مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

کتب و مجلات ویژه


جدیدترین کتاب ها و مجلات

وقف از منظر آیات و روایات

معرفى اجمالى: «وقف از منظر آیات و روایات»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند که علی اکبر تقی زاده نوشته است. ساختار: در ابتداى اثر، مقدمه  آمده است، پس از آن، متن اثر در چهار فصل ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر گفتار متعددى است. همچنین در انتها کتابنامه آورده شده است ...

خیریه در جوامع اسلامی

معرفى اجمالى: «خیریه در جوامع اسلامی»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند که امی سینگر نویسنده آن میباشد و مترجم دکتر فاطمه سلجوقیان است. ساختار: در ابتداى اثر، مقدمه ویراستاران علمی، فهرست و مقدمه مولف آمده است، پس از آن، متن اثر در پنج فصل ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر عناوين متعددى است.همچنین در انتها نتیجه و فهرست منابع آورده شده است ...

امام علیّ بن موسی الرّضا(ع)

معرفى اجمالى: «امام علیّ بن موسی الرّضا(ع)»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند که به کوشش بنیاد پژوهشهای اسلامی نوشته شده است. ساختار: در ابتداى اثر، سخن ناشر و پیشگفتار آمده است، پس از آن، متن اثر در سه بخش ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر عناوين متعددى است.همچنین در انتها کتابنامه و تصاویری از حرم مطهر رضوی از قدیم تا به حال آورده شده است ...