مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

هفت سنبله: اهمیت و جایگاه انفاق، صدقه، قرض‌الحسنه و وقف در قرآن و روایات

مروری بر فرهنگ انفاق، صدقه، قرض‌الحسنه و وقف در قرآن کریم و روایات معصومین است. در این نوشتار ابتدا به بررسی مفهوم واژه‌های زکات، انفاق، هبه، وقف، قرض‌الحسنه و صدقه پرداخته شده، سپس از منظری قرآنی و روایی به تبیین آثار و برکات دنیوی و اخروی انفاق در قرآن پرداخته شده است. در ادامه نویسنده […]