مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

زائر

در کتاب زائر، مجموعه احادیثی در مورد آداب زیارت گردآوری شده است. در بخشی از کتاب زائر می‌خوانیم: زیارت یک ملاقات دو طرفه است سلام می‌کنی جواب می‌شنوی و چه لذتی دارد که به محضر یک روح پاک برسی با او گفت و گو کنی درد دل کنی و از قدرت روحانی‌اش بخواهی که دست […]