مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

حوزه علمیّه خراسان

معرفى اجمالى: «حوزه علمیه خراسان جلد اول- مدارس علمیّه مشهد»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند که محمود پسندیده نویسنده آن میباشد. ساختار: در ابتداى اثر پیشگفتار، مقدمه آیت الله واعظ زاده خراسانی و درآمد آمده است، پس از آن، متن اثر در پنج فصل ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر مباحث متعددى […]