مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
مرکز تخصصی وقف، نذر و زیارت
دانشگاه علوم اسلامی رضوی

مجموعه مسائل تطبیقی احکام وقف

معرفى اجمالى: «مجموعه مسائل تطبیقی احکام وقف»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از مهدی علیزاده،سید ابوالقاسم موسوی و عبدالحسین یداللهی میباشد.این کتاب براساس فتاوا و استفتائات شانزده تن از مراجع معاصر نوشته شده است. ساختار: در ابتداى اثر، سخن ناشر و مقدمه آمده است، پس از آن، متن اثر در پانزده فصل ارائه […]

بهینه سازی موقوفات راز ماندگاری

معرفى اجمالى: «بهینه سازی موقوفات راز ماندگاری»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از حسن درجی میباشد. ساختار: در ابتداى اثر، سخن ناشر و سخن آغازین آمده است، پس از آن، متن اثر در پنج فصل ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر عناوين متعددى است.همچنین در انتها فهرست منابع و اسناد تبدیل وضعیت […]

بایسته های وقف از منظر فقه و حقوق

معرفى اجمالى: «بایسته های وقف از منظر فقه و حقوق»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از عبدالرضا اصغری و حسین نصرتی میباشد. ساختار: در ابتداى اثر، مقدمه آمده است، پس از آن، متن اثر در چهار بخش ارائه شده كه هر بخش مشتمل بر عناوين متعددى است.همچنین در انتها فهرست منابع آورده شده […]

بررسی فقهی وقف پول

معرفى اجمالى: «بررسی فقهی وقف پول»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از دکتر تقی ابراهیمی سالاری، دکتر سید مهدی نریمانی زمان آبادی و سید محمد سید حسینی می باشد. ساختار: در ابتداى اثر، سخن ناشر و مقدمه آمده است، پس از آن، متن اثر در سه فصل ارائه شده كه هر فصل مشتمل […]

امام رضا(ع) در خراسان

معرفى اجمالى: «امام رضا(ع) در خراسان»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از غلامحسین نوعی و پیمان ابوالبشری می باشد. همچنین این کتاب زیر نظر فصلنامه تاریخ پژوهی و انجمن علمی دانشجویان تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد نوشته شده است. ساختار: در ابتداى اثر، سخن ناشر  آمده است، پس از آن، متن اثر که شامل […]

وقف از دیدگاه حقوق و قوانین

معرفى اجمالى: «وقف از دیدگاه حقوق و قوانین»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از دکتر محمد امینیان مدرس می باشد. ساختار: در ابتداى اثر، پیشگفتار، گفتاری پیرامون چاپ دوم و مقدمه آمده است، پس از آن، متن اثر در سه فصل ارائه شده كه هر فصل مشتمل بر عناوين متعددى است.همچنین در انتها […]