المرکز التخصصی للوقف و النذر و الزیارة
المرکز التخصصی للوقف و النذر و الزیارة
الجامعة رضویة للعلوم الاسلامیة

کتاب سخنان امام علی علیه السلام

معرفى اجمالى «سخنان على(علیه السلام) از نهج البلاغة(فاضل)»، به زبان فارسى، كتابى است ارزش مند از جواد فاضل كه تحقيق و تصحيح آن به اهتمام حسن سادات ناصرى صورت گرفته است. ساختار در ابتداى اثر، مقدمه چاپ هاى مختلف كتاب آمده است، پس از آن، متن اثر در پنج بخش ارائه شده كه هر بخش […]